Lid worden

Nieuwe leden kunnen zich  telefonisch, schriftelijk of per e-mail opgeven bij:

Lida Muurling
Pealskar 19a
tel. 416686 of e-mail: lida@muurling.nl

Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden. Een gezinslidmaatschap kost 20,00 euro per kalenderjaar, alleenstaanden en 65+ betalen 12,50 euro per jaar. U steunt hiermee de buurtvereniging. Met deze ledenbijdrage worden (deels) de kosten betaald voor het organiseren van de activiteiten en de Flapuit. Soms wordt er bij deelname nog een kleine bijdrage van de leden gevraagd. Sommige activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden, de leden echter genieten korting op de (eventuele) eigen bijdrage.

Inschrijfprocedure:
Na aanmelding bij de penningmeester ontvangt u een machtiging voor automatische incasso. Deze kunt u ingevuld en ondertekend inleveren bij de penningmeester.
Na inlevering onvangt u z.s.m. de laatst verschenen Flapuit.