Vernielingen

Vernielingen aan speelveldjes, wegmeubilair, verkeersborden enz. kunt u melden bij: Gemeente De Friese Meren, tel. 140514.
Hier kunt u ook melding doen van schade aan openbaar groen (zoals gazons, perken, bomen) en het illegaal storten van bijvoorbeeld reclamefolders in struiken en/of containers.

De wijkagent is telefonisch te bereiken via het politiebureau, tel. 0900-8844