Werkgroepen

4-18 JAAR
Sjoukje Terpstra
De Wetterkamp 25
tel.412440

18+
Vacant

55+
Geertje Hamstra
De Scharcamp 10
tel.436731

TONEEL
Lida Muurling
Pealskar 19a
tel.416686

Anneke Cuperus
De Boeier 27
tel.415910

KLAVERJASSEN
Jappie Hamstra
De Scharcamp 10
tel.436731

Bouke Holwerda
De Wetterkamp 11
tel.414251

Nynke Wijngaarden
De Ulekamp 73
tel. 415049

BILJARTEN
Rini Flapper
Roggemolenstraat 8
tel.852311

Bouke Holwerda
De Wetterkamp 11
tel.414251

Jan Meesters
De Keeringen 72
tel.413435

SPEELVELDJES
Jetze Spijksma
De Tunen 12
tel.415187

FLAP UIT
REDACTIE EN LAY OUT

Anneke Holwerda
De Wetterkamp 11
tel.414251

DRUKWERK
Empatec

DISTRIBUTIE
Alie Andringa
De Wetterkamp 13
tel.417492

ADVERTENTIES EN LEDENADMINISTRATIE
Lida Muurling
Pealskar 19a
tel.416686

WEBSITE
ONTWERP EN REALISATIE
Webpassie en Doety Spoor

 ONDERHOUD EN UPDATES                                                                                                                                         Ans Wijngaarden